כדור-הארץ עולה מימד. עד עכשיו היינו במימד השלישי. מה-21 לדצמבר נעלה כולנו – כדור-הארץ ומין האנושות – למימד הרביעי. הקפיצות שהחלו מתחילת השנה היו הדרגתיות, כדי שהמעבר הסופי לא יהיה חזק מדי, אחרת לא היינו מסוגלים לעמוד בזה.

הקפיצה שהייתה ב-15.11.12 גרמה לכדור-הארץ להגיע לגבול העליון שבין הסוף של המימד השלישי וההתחלה של המימד הרביעי. אחת המשמעויות המרכזיות למין האנושות היא שחלק מהמוח ייפתח, חלק ממנו שלא היה פעיל עד עכשיו. זו תהיה כמו לידה חדשה בשבילנו. גם אמא אדמה משתנה והיא עברה ועוברת הרבה תזוזות פיזיות.

Shelly Joshua - Blog - Heart Flowers

מין האנושות עומד להתחיל עידן חדש – עידן של אהבה. משמעות הדבר היא שכל אחד מאיתנו מתבקש לעבוד על עצמו על-מנת לפנות ולנקות מהלב את כל הדברים שאינם מתקבלים יותר. הכוונה היא כעסים, פחדים ובעצם כל הדברים שמפריעים לנו להגיע למצב המקסימלי בו הלב מתפנה ומתמלא באהבה אינסופית. המטרה של האנרגיה החדשה שכבר נוכחת על כדור-הארץ היא לעזור לנו לנקות כמה שיותר, ממקום מאוד עמוק, על-מנת לפנות מקום בליבנו כדי שהאנרגיה האוהבת, אהבה אינסופית, תחדור אל תוכנו ותישאר שם.

המימד הרביעי דורש מאיתנו לפעול ולהתנהג לפי האנרגיה האוהבת האינסופית החדשה וכל מי שלא פינה מקום בלב ימצא את עצמו עם הרבה יותר קשיים רגשיים שישפיעו על חיי היום-יום של אותו אדם. יש עניין של הישרדות. ככל שננקה ונפנה מקום בלב וככל שניתן לאנרגית האהבה להיכנס, כך חיינו ישתנו לטובה ובסופו של דבר הכל יהיה קל יותר. הסכמה מביאה הקלה, ורק מי שמגיע לרמה גבוהה של אהבה בליבו יכול לחיות בהסכמה, הסכמה לכל דבר שהיקום מביא. כל זה קשור גם לפתיחות של המוח. כפי שנאמר, חלק מהמוח של האנושות ייפתח ויתחיל לתפקד ברבדים שונים שעד כה לא היה אפשרי. זה יגרום לאנושות התפתחות מאוד גדולה בהרבה תחומים – לא רק ברמה האנושית, אלא גם מבחינה טכנולוגית, רפואית ובעיקר התפתחות רוחנית.

Shelly Joshua - Blog - Forest

15.11.12 Earth is Changing Dimention

The Earth is changing a dimension. Until now we were in the third dimension. From the 21st of December we will all together – earth and humans – go up to the fourth dimension. The leaps that started from the beginning of the year were gradual, so that the final transfer won't be too strong (otherwise we wouldn't have been able to take it). Today's leap will cause the earth to get to the upper limit between the end of the third dimension and the beginning of the fourth dimension.
One of the main meanings for human beings is that part of the brain will open more – a part of it that wasn't active until now. It will be like a new birth for us. Therefore, also mother earth is changing and it has been going through many physical movements

Humanity is going to start a new Era – Era of love. This means that every one of us will have to work upon himself in order to sweep out of the heart all the things that are unacceptable anymore. What is meant is all the things that disturb us to reach to the maximal situation of having the heart open and by that to feel the heart with endless love (unnecessary anger, fears or anything else that fills the heart and the body). This means that the objective of the new energy present on earth is to help us to clean as much as possible from a very deep place in order to make space in our heart so that the loving energy – infinite love – will penetrate into us and stay there.

The fourth dimension demands from us to act and behave according to the new endless loving energy and whoever will not be available for it will find himself with many more emotional difficulties that will affect that person's day-to-day life, of-course. This is a matter of survival. As much as is being cleaned – as much as we clean up and leave free space in our heart, as much as we let the loving energy to come in, as much as our life will change for the better, eventually everything will be easier. Consent brings relief, and only whoever gets to a high level of love in his heart can live with consent, consent for anything the universe brings. This is all connected also to the openness of the brain. As said previously, part of the brain of humanity will open and start to operate in different layers that until now was not possible. This will cause humanity a very big development in all aspects, not only humane, but also technologically, medically and mainly spiritual development.