"כאשר אתם בהסכמה מלאה,
אתם בעצם מאפשרים לאנרגיה החדשה להיות בנוכחות גבוהה מאוד בחיים,
בכל התחומים וכל הזמן.

מה מרוויחים מזה?
חיבור עמוק לעצמכם המאפשר לכם להיות את עצמכם במלואו.
מהחיבור הזה נוצרת זרימה, זרימה שמביאה לכם תנועה.

ומה קורה כאשר אתם בתנועה?
אתם מאפשרים ליקום להביא לכם את כל הכלים כדי לממש את עצמכם בכל התחומים.

וממה בנויה האנרגיה החדשה?
רכות, חמלה ואהבה אינסופית."

Shelly Joshua - Blog - Spring